Príkaz na zatknutie MUŠUKA Peter

Priezvisko:  MUŠUKA Meno: Peter Dátum narodenia: 1987-02-26 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:  Rimavská Sobota Dátum vyhlásenia: 2020-01-16 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote

Zdieľajte pátranie