Príkaz na zatknutie MORAVČÍKOVÁ (BLAŽEKOVÁ) Milada

Priezvisko: MORAVČÍKOVÁ Rodné priezvisko: BLAŽEKOVÁ Meno: Milada Dátum narodenia: 1982-02-04 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Čadca Dátum vyhlásenia: 2020-02-13 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Čadci