Príkaz na zatknutie » MINÁRIK Lukáš #Bratislava #pátranie #hľadaný


Priezvisko: MINÁRIK Meno: Lukáš Dátum narodenia: 1976-07-17 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bratislava I Dátum vyhlásenia: 2011-04-20 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I