Príkaz na zatknutie » MIKUSOVÁ Eva #Dunajská Streda #pátranie #hľadaná

Priezvisko: MIKUSOVÁ Meno: Eva
Dátum narodenia: 1993-10-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2017-10-24
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede