Príkaz na zatknutie » MAGERA Štefan #Lučenec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MAGERA
Meno: Štefan
Dátum narodenia: 1987-04-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2017-11-07
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci