Príkaz na zatknutie » LESKO Rudolf #Hlohovec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: LESKO
Meno: Rudolf
Dátum narodenia: 1974-04-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Hlohovec
Dátum vyhlásenia: 2015-05-11
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave