Príkaz na zatknutie | LAVUOVÁ Žaneta #Dunajská Streda #pátranie #hľadaná

Priezvisko: LAVUOVÁ Meno: Žaneta Dátum narodenia: 1992-03-10 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Dunajská Streda Dátum vyhlásenia: 2018-12-20 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede