Príkaz na zatknutie LAŠŠOVÁ Mária #Bratislava #hľadaná #pátranie

Zdieľajte pátranie

Priezvisko: LAŠŠOVÁ
Rodné priezvisko: KRČOVÁ
Meno: Mária
Dátum narodenia: 1991-01-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava III
Dátum vyhlásenia: 2019-12-04
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III