Príkaz na zatknutie | LAKATOŠ Ľudovít #Lučenec #hľadaný #pátranie

Priezvisko: LAKATOŠ
Meno: Ľudovít
Dátum narodenia: 1977-11-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2013-07-12
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci