Príkaz na zatknutie KURUCZ Adrián #Šaľa

Priezvisko:   KURUCZ
Meno:  Adrián
Dátum narodenia:  1977-02-04
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Šaľa
Dátum vyhlásenia:  2019-04-30
Dôvod pátrania:  Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Šali


Príkaznazatknutie KURUCZ Adrián #Šaľa