Príkaz na zatknutie KUBOVIČ Stanislav #Pezinok

Priezvisko:   KUBOVIČ
Meno:  Stanislav
Dátum narodenia:  1971-09-27
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Pezinok
Dátum vyhlásenia:  2019-04-29
Dôvod pátrania:  Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Pezinku


Príkaz na zatknutie KUBOVIČ Stanislav #Pezinok