Príkaz na zatknutie » KROK Milan (17) #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KROK
Meno: Milan
Dátum narodenia: 2000-05-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2017-11-28
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach