Príkaz na zatknutie » KROČKA Martin #Partizánske #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KROČKA
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1982-04-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Partizánske
Dátum vyhlásenia: 2013-03-14
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Partizánskom