Príkaz na zatknutie » KRAJČI Andrej #Banská Bystrica #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KRAJČI
Meno: Andrej
Dátum narodenia: 1982-02-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Banská Bystrica
Dátum vyhlásenia: 2009-12-30
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici