Príkaz na zatknutie KOVÁČOVÁ (BILÁ) Mária

Priezvisko: KOVÁČOVÁ Rodné priezvisko: BILÁ Meno: Mária Dátum narodenia: 1986-09-14 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bardejov Dátum vyhlásenia: 2019-03-04 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bardejove