Príkaz na zatknutie | KOVÁČ Ondrej #Levice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KOVÁČ
Meno: Ondrej
Dátum narodenia: 1972-12-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Levice
Dátum vyhlásenia: 2016-10-20
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach