Príkaz na zatknutie | KOVÁČ Marek #Ružomberok #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   KOVÁČ Meno: Marek Dátum narodenia: 1987-12-18 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:   Ružomberok Dátum vyhlásenia: 2016-09-30 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Ružomberku