Príkaz na zatknutie » KOVÁČ Karol #Veľký Krtíš #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KOVÁČ
Meno: Karol
Dátum narodenia: 1984-06-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Veľký Krtíš
Dátum vyhlásenia: 2016-09-05
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Veľkom Krtíši