KOVÁČ Gabriel #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KOVÁČ
Meno: Gabriel
Dátum narodenia: 1981-08-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2017-10-17
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie