Príkaz na zatknutie » KONFAL Juraj #Kežmarok #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KONFAL
Meno: Juraj
Dátum narodenia: 1977-05-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Kežmarok
Dátum vyhlásenia: 2016-09-08
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Kežmarku