Príkaz na zatknutie » KONEČNÁ Barbora #Bratislava #pátranie #hľadaná

Priezvisko: KONEČNÁ
Rodné priezvisko: ĎURIŠOVÁ
Meno: Barbora
Dátum narodenia: 1975-08-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2017-10-17
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V