Príkaz na zatknutie KOŇA Emil

Priezvisko:  KOŇA Meno: Emil Dátum narodenia: 1991-04-25 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:  Trebišov Dátum vyhlásenia: 2020-01-15 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove

Zdieľajte pátranie