Príkaz na zatknutie » KÁLLAI Viliam #Michalovce #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KÁLLAI
Meno: Viliam
Dátum narodenia: 1997-05-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Michalovce
Dátum vyhlásenia: 2018-02-23
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach