Príkaz na zatknutie » KADLEČÍK Miloslav #Hlohovec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KADLEČÍK
Meno: Miloslav
Dátum narodenia: 1979-06-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Hlohovec
Dátum vyhlásenia: 2018-03-12
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave

R E K L A M A