Príkaz na zatknutie » JANOŠČÁK Milan #Košice #hľadaný #pátranie

Priezvisko: JANOŠČÁK
Meno: Milan
Dátum narodenia: 1997-06-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice III
Dátum vyhlásenia: 2016-02-23
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach