Príkaz na zatknutie » JANO Štefan #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: JANO
Meno: Štefan
Dátum narodenia: 1990-10-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-04-03
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie