Príkaz na zatknutie IŠTOK Arpád #Levice #hľadaný #pátranie

Zdieľajte pátranie

Priezvisko: IŠTOK
Meno: Arpád
Dátum narodenia: 1984-11-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Levice
Dátum vyhlásenia: 2019-12-02
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach