Príkaz na zatknutie » HRENÁK Radovan #Ilava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: HRENÁK
Meno: Radovan
Dátum narodenia: 1978-02-18
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Ilava
Dátum vyhlásenia: 2015-01-13
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trenčíne