Príkaz na zatknutie » HORVÁTHOVÁ Veronika #pátranie #hľadaná


Priezvisko: HORVÁTHOVÁ
Meno: Veronika
Dátum narodenia: 1991-01-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2017-10-31
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie