Príkaz na zatknutie » HORVÁTHOVÁ Hermina #Košice #pátranie #hľadaná

Priezvisko: HORVÁTHOVÁ
Meno: Hermina
Dátum narodenia: 1977-12-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2017-12-28
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach