Príkaz na zatknutie » HORVÁTH Marek #Rimavská Sobota #hľadaný #pátranie

Priezvisko: HORVÁTH
Meno: Marek
Dátum narodenia: 1997-08-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2018-02-16
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote