Príkaz na zatknutie » HOREJSEK Kamil #Bardejov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: HOREJSEK
Meno: Kamil
Dátum narodenia: 1979-08-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bardejov
Dátum vyhlásenia: 2018-02-12
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bardejove

R E K L A M A