Príkaz na zatknutie HIKL Drahomír #Ružomberok

Priezvisko:   HIKL
Meno:  Drahomír
Dátum narodenia:  1976-05-15
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Ružomberok
Dátum vyhlásenia:  2019-03-19
Dôvod pátrania:  Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Ružomberku