GERIČOVÁ Ivica (NEŠPOROVÁ) #Šaľa #pátranie #hľadaná

Priezvisko: GERIČOVÁ
Rodné priezvisko: NEŠPOROVÁ
Meno: Ivica
Dátum narodenia: 1968-08-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Šaľa
Dátum vyhlásenia: 2013-05-28
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Šali