Príkaz na zatknutie » GAŽIK Mário #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: GAŽIK
Meno: Mário
Dátum narodenia: 1997-12-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2017-11-27
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ – okolie