Príkaz na zatknutie » GARGULA Mário #Žilina #pátranie #hľadaný

Priezvisko:  GARGULA Meno: Mário Dátum narodenia: 1977-10-11 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:  Žilina Dátum vyhlásenia: 2010-06-02 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline