Príkaz na zatknutie FÚRA Adam #Lučenec #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   FÚRA Meno: Adam Dátum narodenia: 1980-10-20 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:   Lučenec Dátum vyhlásenia: 2018-11-16 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci