Príkaz na zatknutie | FORGÁČ Štefan #Košice #hľadaný #pátranie

Priezvisko: FORGÁČ
Meno: Štefan
Dátum narodenia: 1977-12-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice I
Dátum vyhlásenia: 2016-02-16
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach