Príkaz na zatknutie » FERKO Dávid #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: FERKO
Meno: Dávid
Dátum narodenia: 1999-06-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2017-12-19
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach