Príkaz na zatknutie » FEDÁKOVÁ Dagmar #Košice #pátranie #hľadaná

Priezvisko: FEDÁKOVÁ
Rodné priezvisko: VILČKOVÁ
Meno: Dagmar
Dátum narodenia: 1960-09-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2015-11-02
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach