Príkaz na zatknutie FARKAS Nikolett Judit #MAĎARSKO #hľadaná #pátranie

Zdieľajte pátranie

Priezvisko: FARKAS
Meno: Nikolett Judit
Dátum narodenia: 1988-06-22
Štátna príslušnosť: MAĎARSKO
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2019-11-28
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach