Príkaz na zatknutie » ERLICH Róbert #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ERLICH
Meno: Róbert
Dátum narodenia: 1978-11-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava I
Dátum vyhlásenia: 2017-11-08
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I