Príkaz na zatknutie » Emil KUREJ ČISÁR #Humenné #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KUREJ
Rodné priezvisko: ČISÁR
Meno: Emil
Dátum narodenia: 1982-06-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Humenné
Dátum vyhlásenia: 2017-10-10
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom