Príkaz na zatknutie » DZURILLOVÁ Jana #Spišská Nová Ves #pátranie #hľadaná

Priezvisko: DZURILLOVÁ
Rodné priezvisko: PSOCÍKOVÁ
Meno: Jana
Dátum narodenia: 1968-07-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Spišská Nová Ves
Dátum vyhlásenia: 2007-10-08
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Spišskej Novej Vsi