Príkaz na zatknutie | ĎURICOVÁ Nadežda #Levoča #hľadaná #pátranie

Priezvisko: ĎURICOVÁ
Meno: Nadežda
Dátum narodenia: 1983-12-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Levoča
Dátum vyhlásenia: 2018-03-07
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Poprade