Príkaz na zatknutie DEMETER Rastislav

Priezvisko: DEMETER Meno: Rastislav Dátum narodenia: 1982-03-19 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Košice-okolie Dátum vyhlásenia: 2013-12-16 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie