Príkaz na zatknutie » DANCÁK Štefan #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: DANCÁK
Meno: Štefan
Dátum narodenia: 1989-06-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice IV
Dátum vyhlásenia: 2018-03-01
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach

Dôvod: Okresný súd Bratislava II vydal na hľadaného príkaz na zatknutie pre obzvlášť závažný zločin podvodu. Hľadaný sa dlhodobo nezdržiava v mieste svojho trvalého bydliska, úmyselne sa skrýva, a nepreberá si poštu zasielanú orgánmi činnými v trestnom konaní.

Akékoľvek informácie o  hľadanej osobe môžu občania oznámiť na ktoromkoľvek útvare PZ alebo telefonicky na známom telefónnom čísle 158. V pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod. priamo na oddelenie pátrania a KTČ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach na číslo 0961 931 073.