Príkaz na zatknutie » ČORBA Robert #Košice #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ČORBA
Meno: Róbert
Dátum narodenia: 1977-02-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice III
Dátum vyhlásenia: 2017-10-17
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach

Zdieľaj pátranie