Príkaz na zatknutie » ČERVEŇÁKOVÁ Mária #Sabinov #pátranie #hľadaná

Priezvisko: ČERVEŇÁKOVÁ
Rodné priezvisko: GIŇOVÁ
Meno: Mária
Dátum narodenia: 1966-11-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Sabinov
Dátum vyhlásenia: 2017-04-19
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove