Príkaz na zatknutie | ČAČKO Metod #VranovNadTopľou #hľadaný #pátranie

Priezvisko: ČAČKO
Meno: Metod
Dátum narodenia: 1976-05-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2010-09-09
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou